Gegevensbescherming

JURIDISCHE KENNISGEVING VAN DE MHK GROUP AG

Inhoud van eigen websites
Aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en kwaliteit wordt hierbij uitgesloten. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan kosteloos ter beschikking gestelde informatie. De redactie behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde informatie te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te wissen of te publiceren. Alle informatie en gegevens op de websites van de MHK Group AG zijn zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. De MHK Group AG of derden-leveranciers kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Daarnaast behoudt de MHK Group AG zich het recht om de ter beschikking gestelde informatie te wijzigen of aan te vullen.

Links op websites van derden
De gepubliceerde links worden met de grootst mogelijke zorg onderzocht en samengesteld. De MHK Group AG heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van doorgelinkte websites. De MHK Group AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van doorgelinkte websites en deze verwoorden niet haar standpunt. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie, evenals voor schade die ontstaat door gebruik of niet gebruik van de informatie, is alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd verantwoordelijk. De aansprakelijkheid van diegene die slechts d.m.v. een link verwijst naar de publicatie, is uitgesloten.

Auteursrechten
De inhoud en de structuur van de websites van de MHK Group AG zijn auteursrechtelijk beschermd. De vermeerdering van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de MHK Group AG. De rechten van derden worden hierdoor niet beïnvloed.

Verklaring over bescherming en gebruik van gegevens
Als u nadere informatie van de MHK Group AG aanvraagt, dan heeft de MHK Group AG uw persoonsgegevens nodig en zullen deze gegevens moeten worden opgeslagen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen. Voordat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt, wordt u steeds gevraagd in te stemmen met deze verklaring over bescherming en gebruik van gegevens. Zonder uw toestemming zal de MHK Group AG uw persoonsgegevens niet opslaan en kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. In dit geval heeft u nog steeds toegang tot het informatieve gedeelte van de website. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van advisering, verzending van productinformatie en het versturen van service-aanbiedingen van de MHK Group AG. Mocht u uitgebreide informatie willen inzien over de opgeslagen gegevens, dan kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de MHK Group AG. De MHK Group AG verwijdert opgeslagen gegevens voor toekomstig gebruik als u daartoe een verzoek indient. Mocht u uitsluitend gebruik willen maken van het kosteloos ter beschikking gestelde informatieve gedeelte van de websites van de MHK Group AG, dan worden er geen persoonsgegevens opgeslagen.

Webanalyseservice
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De via deze cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, dat echter voorafgaand aan het opslaan via de methode 'anonymizeIp' anoniem gemaakt wordt om identificatie te vermijden) wordt doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteit op de website aan te maken voor de exploitanten van de website en om andere diensten te verlenen in verband met websitegebruik en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer deze gegevens in opdracht van Google door derden worden verwerkt. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies blokkeren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt benutten. Door gebruik van deze website te maken, verklaart u zich akkoord met de verwerking door Google van de over u verzamelde gegevens, op de bovenstaand omschreven wijze en met het bovenstaand omschreven doel. Als u de Opt-out-browser-add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) voor uw browser installeert, kunt u het gebruik van gegevens door Google-Analytics voor toekomstige doeleinden blokkeren.